เครื่องเทศ พรไพโรจน์

เครื่องเทศ พรไพโรจน์ เป็นโรงงานผลิตเครื่องเทศที่ได้รับคุณภาพ เครื่องเทศดี เครื่องเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่เครื่องเทศ เครื่องเทศหอม โรงงานผลิตเครื่องเทศ โรงงานเครื่องเทศ พรไพโรจน์ ผลิตเครื่องเทศ เช่น พริกป่น พริกป่นเชียงใหม่ เชียงใหม่พริกป่น โรงงานผลิตพริกป่นในภาคเหนือ พริกไทย พริกไทยเชียงใหม่ โรงงานพริกไทย โรงงานพริกไทยเชียงใหม่ พริกแห้ง โรงงานผลิตพริกแห้ง พริกแห้งเชียงใหม่ เม็ดพริกไทย เม็ดพริกไทยเชียงใหม่ โรงงานผลิตเม็ดพริกไทย ถั่วแดง ถั่วแดงเชียงใหม่ โรงงานผลิตถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วดำเชียงใหม่ โรงงานผลิตถั่วดำ มะขามเปียก มะขามเปียกเชียงใหม่ โรงงานผลิตมะขามเปียก เครื่องเทศจากร้านพรไพโรจน์ เป็นเครื่องเทศที่ได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนาน เครื่องเทศพรไพโรจน์ ล้วนเป็นสินค้าคุณภาพ ส่งตรงตามสั่ง "นึกถึงเครื่องเทศ ต้องเครื่องเทศพรไพโรจน์"

สินค้าและบริการ :

เครื่องเทศ, เครื่องเทศเชียงใหม่, เครื่องเทศภาคเหนือ, พริกป่น, พริกแห้ง, พริกแห้งเชียงใหม่, เม็ดพริกไทยเชียงใหม่, ถั่วแดง, ถั่วแดงเชียงใหม่, ถั่วดำ, ถั่วดำเชียงใหม่, มะขามเปียก, มะขามเปียกเชียงใหม่

ที่อยู่

171/3    ถนนเชียงใหม่-พร้าว  ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000

โทรศัพท์ : 08-1881-4114, 08-1992-1239

โทรสาร :0-5385-2133

อีเมล์ :beanandnut171@gmail.com

URL :http://pornpairoj.yellowpages.co.th , http://www.beanandnut.com

เวลา :จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30, เสาร์ เวลา 08:00-17:30